Öğrenci
 • Önlisans( Aktif / Pasif )154 / 0
 • Lisans( Aktif / Pasif )613 / 0
 • Yüksek Lisans( Aktif / Pasif )32 / 0
 • Doktora( Aktif / Pasif )0 / 0
 • Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı( Aktif / Pasif )0 / 0


 • Aktif Öğrenci Sayısı( Aktif / Pasif )799
 • Pasif Öğrenci Sayısı( Aktif / Pasif )0
Akademik Birimler
 • Etik Kurullar1
 • Fakülteler8
 • Enstitüler1
 • Meslek Yüksekokulları2
 • Yüksekokullar1
 • Bölümler15
 • Uygulama ve Araştırma Merkezleri2
 • Akademik Koordinatörlükler1
Akademik Personel
 • Prof. Dr.4
 • Doç. Dr.3
 • Öğr. Gör. Dr.1
 • Öğretim Görevlisi10
 • Dr. Öğr. Üyesi38
 • Arş. Gör.9
İdari Birimler
 • Genel Sekreterlik1
 • Daire Başkanlıkları8
 • Hukuk Müşavirliği1
 • Müdürlükler1
İdari Personel
 • Genel Sekreter1
 • Genel Sekreter Yardımcısı1
 • Fakülte Sekreteri4
 • Meslek Yüksekokul Sekreteri1
 • Enstitü Sekreter V.1
 • Yüksekokul Sekreteri2
 • Daire Başkanı8
 • Şube Müdürü9
 • Şube Müdürü V.2
 • Mühendis4
 • Bilgisayar Mühendisi1
 • Mimar1
 • Tekniker3
 • Teknisyen1
 • Avukat1
 • Programcı2
 • Bilgisayar İşletmeni6
 • Kütüphaneci1
 • Memur14
 • Şoför1
 • Bilişim Personeli1
arrow_upward
ok